Det är viktigt med en bra arbetsmiljö och ett rent kontor. En fräsch arbetsplats skapar trivsel och energi och gör att både anställda, besökare och kunder mår bättre. Ett smutsigt och dammigt kontor kan däremot ge upphov till irritation och onödiga konflikter. Det kan också leda till sjukdom och allergier med symptom som exempelvis trötthet,