Det är nog faktiskt inte så många som vet om vad det innebär att brandtäta, eller vad det ens är för någonting. Det som man ändå kan förstå bara genom ordet, är att det är nånting som ska tätas och att det har någonting med just brand att göra. Eller förhindrande av brand rättare sagt.