Förut sa man alltid om företagande att om man inte syns så finns man inte. Nuförtiden är det snarare så att om man inte syns på nätet så finns man inte. Dock är det få som har den utbildningen som krävs för att veta hur man kan synas på nätet. Att skapa hemsidor, komma högt