De finns många olika typer av konferenser. Vissa är skapade för att förena deltagare från olika företag i en gemensam nämnare. På dessa är det vanligt med föreläsningar. Andra konferenser kanske samlar personal från spridda delar av landet för att ha någon form av utbildning. Men det finns även de konferenser där mindre företag tar