Service av alla slag utförs både dag som natt. Det är viktigt med service och underhåll för att få en välfungerande och hållbar produkt. Fordon och maskiner är några exempel på objekt som är i behov av god service för att fungera felfritt och hålla under lång tid. Maskiner finns i företag och industrier och