Är det dags att snygga till lacken på bilen? På liknande sätt som du åker till besiktning med bilen och ser till att den funkar invändigt, så behöver bilen ibland snyggas till på ytan. Repor och rost är inte bara estetiskt missprydande, de kan också få konsekvenser om de inte tas om hand.  Små rostfläckar