Många var det som felaktigt förutspådde bokens död när läsplattan gjorde sitt intåg, men riktigt så blev det inte. Boken tillhör vår historia, och att helt ersätta den med ny teknik är det ingen som tycks vilja. I stället har boken fått många nya brukare då allt fler har insett fördelarna med att lägga ifrån