Företag och organisationer med affärshändelser har en skyldighet att avsluta den löpande bokföringen med hjälp av ett bokslut, i slutet av varje räkenskapsår. Antingen ska bokslutet vara i form av en årsredovisning eller ett årsbokslut. En årsredovisning skickas till Bolagsverket och blir en offentlig handling och är mer omfattande än årsbokslutet. Det visar hur det