Allt om bokslut

Företag och organisationer med affärshändelser har en skyldighet att avsluta den löpande bokföringen med hjälp av ett bokslut, i slutet av varje räkenskapsår. Antingen ska bokslutet vara i form av en årsredovisning eller ett årsbokslut. En årsredovisning skickas till Bolagsverket och blir en offentlig handling och är mer omfattande än årsbokslutet. Det visar hur det ser ut för företaget vid räkenskapsårets slut och hur det har gått det tidigare året.

 

 

Årsbokslut och årsredovisning

 

Ett årsbokslut behöver inte offentliggöras till skillnad från årsredovisningen. Enskilda näringsidkare som har en omsättning på max 3 miljoner kronor kan göra ett förenklat årsbokslut istället. En årsredovisning, tillsammans med ett årsbokslut, ska innehålla följande enligt årsredovisningslagen (ÅRL):

 

  • Förvaltningsberättelse
  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Revisionsberättelse
  • (Några tilläggsupplysningar som har formen av noter)

 

Olika bokslut för olika bolagsformer

 

Beroende på vilken bolagsform som företaget har upprättas bokslutet på olika sätt. Ett aktiebolag ska exempelvis alltid upprätta en årsredovisning som sedan skickas till Bolagsverket. Kommanditbolag eller handelsbolag har olika regler beroende på företagets storlek och om delägare är juridiska eller fysiska. För en enskild näringsidkare är det också olika regler beroende på omsättning. Antingen utförs ett förenklat årsbokslut eller ett vanligt årsbokslut, i vissa fall kan också räkenskapsåret avslutas med en årsredovisning. Ekonomiska föreningar ska alltid ha en revisor och upprätta en årsredovisning.

 

Tips för upprättande av bokslut

 

Det finns stora fördelar med att i god tid förbereda inför bokslutet. Arbetet med att upprätta det blir lättare och tråkiga överraskningar kan undvikas. Genom att regelbundet ta fram periodrapporter med periodiseringar under året är man väl förberedd och har skaffat sig en uppfattning kring företagets årsresultat. Det kan också vara fördelaktigt att inventera eventuella lager och hålla koll på att kostnader och intäkter redovisas på korrekt sida av balansdagen. Se till att själv betala skulder som företaget är skyldig sina leverantörer och samtidigt fakturera kunder för levererade produkter eller tjänster.