Vad kan du ha för nytta av en kranbil? Om du ställer den frågan så har du troligen inte haft kontakt med en kranbil eller sett vad den kan göra. För den som har anlitat en kranbil i västerås vet precis vad för nytta den kan ge, och är troligen även beredd på att anlita den