Under barns första levnadsår är det otroligt mycket som händer. De går från att vara ett lite bylte som mest sover äter och gråter till att bli små personer med egen vilja och personlighet. Ett barn på 1-2 år är ofta nyfiket och expert på att leva i nuet. Impulskontroll har inte riktigt utvecklats och man