Något som är ytterst viktigt för ett företag i en föränderlig bransch är att kunna vara flexibel. De branscher som från ena månaden till nästa har olika personalbehov, väljer ofta att anlita frilansare som kommer in vid behov i stället för att ha fast anställda över tid.Denna flexibilitet gör att de inte sitter med personal