Du bör vara försiktig med dina sinnen och ta hand om dem. Trots allt har du bara fem stycken. Ja, det är ju inte alla som är som den lilla pojken i filmen “Sjätte sinnet”. De flesta av oss får klara sig med fem sinnen: känsel, hörsel, smak, lukt och syn. Just den sistnämnda kanske