Att göra affärer över en lunch är en välbeprövad metod som effektiviserar din tid, eftersom alla måste äta, och fördjupar er relation. Iväg från mötes- och konferensrum kan en riktig relation börja växa och du kan visa en mer personlig sida av dig själv, och vi vet ju alla att en god relation är grunden