Skolan är en plats barn och ungdomar går till för att lära sig saker och få en utbildning. I Sverige har alla som är bosatta i landet skolplikt. Från 2018 har det blivit obligatorisk undervisning för alla sexåringar i förskolan och sedan har man skolplikt hela grundskolan, det vill säga låg-, mellan- och högstadiet. Det