I Sverige är vi måna om att alla får en utbildning

31 maj 2019 jonas olsson
I Sverige är vi måna om att alla får en utbildning

Skolan är en plats barn och ungdomar går till för att lära sig saker och få en utbildning. I Sverige har alla som är bosatta i landet skolplikt. Från 2018 har det blivit obligatorisk undervisning för alla sexåringar i förskolan och sedan har man skolplikt hela grundskolan, det vill säga låg-, mellan- och högstadiet. Det innebär att sammantaget blir skolplikten 10 år lång, men den kan förlängas om ett barn går om en eller två klasser. Skolplikten gäller däremot inte från det att man blivit 18 år och myndig.

 

Skillnader på kommunal skola och friskola

Det talas mycket om att det finns två skilda sorters skolor i Sverige – kommunala och fristående/friskolor. Båda skolsorterna finns på grund- och gymnasienivå och kunskapsmässigt förväntas eleverna prestera lika bra. De kommunala skolorna ägs däremot av kommunen eller landstinget och ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige. Dessa skolor är öppna för alla.

Friskolor, också kallade fristående skolor, har en annan ägare (huvudman) än kommunen eller landstinget. Huvudmannen kan exempelvis vara stiftelser, vinstorienterade privata företag eller icke-vinstorienterade ideella organisationer. Friskolor ska också vara öppna för alla men de har olika profiler vilket kanske inte tilltalar alla.

Hur ska man tänka när man väljer skola?

Man kan stå rådvill när man ska välja och hitta en passande skola, oavsett om det är till en själv eller till ens barn. Då är det viktigt att komma ihåg att alla skolor följer samma läroplan, och skolan skiljer sig således inte i vilken kunskap eleverna fått när de gått ut. Man kan därför lägga fokus på var man skulle trivas någonstans.

Vill man gå på en skola i Svedala? Vill man ha mycket friluftsliv? Vill man gå där alla ens vänner går? Frågorna är många och tåls att tänka på innan man väljer vilken skola som är rätt skola i ens unika fall.

Fler nyheter