Det finns många situationer i livet där man önskar att man kunde gör något men inte har de ekonomiska medel som krävs för att genomföra det. Då kan ett stipendium vara lösningen. Med hjälp av ett ekonomiskt bidrag i form av ett stipendium kan du uppfylla drömmar, oavsett om det rör sig om en föreningsverksamhet,