Mögel i hemmet kan ibland vara svårt att upptäcka, mögelsvampar växer och frodas bra i relativt fuktiga inomhusmiljöer. Fukt är tyvärr väldigt vanligt i våra bostäder, framför allt i vissa rum som kök, badrum och tvättstuga. Den fuktiga miljön orsakas ofta av olämpliga levnadsvanor, problem med själva byggnadskonstruktionen eller vattenskador. En regel är att om