Har du svartmögel i ditt hem?

28 april 2019 Linda Edgarsson
Har du svartmögel i ditt hem?

Mögel i hemmet kan ibland vara svårt att upptäcka, mögelsvampar växer och frodas bra i relativt fuktiga inomhusmiljöer. Fukt är tyvärr väldigt vanligt i våra bostäder, framför allt i vissa rum som kök, badrum och tvättstuga. Den fuktiga miljön orsakas ofta av olämpliga levnadsvanor, problem med själva byggnadskonstruktionen eller vattenskador.

En regel är att om man känner doften av mögel så har man garanterat mögel i sitt hem, det är dock inte alltid att man känner doft. Var uppmärksam på förändringar i de utsatta områdena. Fönster är en källa till fukt på grund av kondensen, då kan färg flagna och mögelangrepp är inte långt bort. En tvättställning med blöta kläder som står nära eller mot väggen kan också orsaka mögel, likaså en blöt handduk som hänger mot en vägg.

Mögel kan se ut som små bruna, gröna, gula, vita eller svarta fläckar på ytor eller visa sig genom obehagliga symptom på din kropp. För att ta reda på om du har mögel hemma kan du beställa ett svartmögel test. Idag finns det flera olika typer av mögeltester på marknaden som snabbt och enkelt ger dig svar på om du har mögel i huset eller lägenheten.

Om du andas in mögel under en längre tid så kommer det att påverka din hälsa negativt och göra dig allvarligt sjuk. Därför ska du vara uppmärksam tidigt.

Mögel bryter ner immunförsvaret och gör dig mer mottaglig för andra sjukdomar. Minnesförlust, ständig hosta och huvudvärk är också vanligt förekommande besvär vid mögel i hemmiljön. Du ska även vara uppmärksam på om du får sämre aptit, stela leder och dålig hy. Mögel resulterar ofta i kronisk törst, om du märker av att du plötsligt börjar dricka mycket och inte ser några andra orsaker till varför kan det vara en indikation på mögel i hemmet.

Om du har några av dessa symtom utan någon annan känd orsak är det alltid bra att testa hemmiljön för svartmögel.

Fler nyheter