Du ska nu få åka på en resa tillbaka i tiden till 1935. Platsen är Lund. I de östra delarna av staden ligger området Vipeholm. På den här tiden du har rest tillbaka till fanns här Vipeholms sjukhus, som huserade människor med grova funktionsvariationer. Då kallade man dem för “sinnesslöa”.   Tandläkarna här på Vipeholms sjukhus