Ingen människa vill väl frysa när hen befinner sig inomhus. Det finns många varianter på hur man gör när man värmer upp ett hus. Det kan röra sig om att installera en oljepanna, använda sig av bergvärme eller elvärme, som är de vanligaste alternativen. Sedan finns det mer miljövänliga alternativ där man tar tillvara på