När man längtar efter värme finns värmepump

31 maj 2021 jonas olsson

Ingen människa vill väl frysa när hen befinner sig inomhus. Det finns många varianter på hur man gör när man värmer upp ett hus. Det kan röra sig om att installera en oljepanna, använda sig av bergvärme eller elvärme, som är de vanligaste alternativen. Sedan finns det mer miljövänliga alternativ där man tar tillvara på kraften i naturens energi. Det handlar om att anlägga en solfångare, lägga upp en park av solceller eller använda vindsnurra.  

Markvärme, luft och vattenpump eller en pelletsbrännare är andra alternativ. Sedan tidernas begynnelse har människan längtat efter värme och skydd. På olika sätt har hen sett till att skaffa sig det. När det gäller värmepumpar finns det många olika varianter att välja mellan. Företaget värmepumpistockholm.nu hittar man på https://www.xn--vrmepumpistockholm-ltb.nu/. Där finner man några alternativ som är värda att kolla upp.

 

 

Alternativa vägar

Den enklaste varianten av värmepumpar är en frånluftsvärmepump. Det går ut på något så enkelt som att återvinna den värme som går ut från huset tack vare ventilationen och sedan allt in i det värmesystemet som huset har. En bergvärmepump använder sig av det grundvatten som återfinns i berggrunden. Det brukar ligga runt fyra grader. En bergvärmepump ger samma värmefaktor året om. Man får borra rätt rejält för att komma tillräckligt långt ner i berget. 

En sjövattenvärmepump kan man använda sig av om man bor i närheten av en sjö som inte fryser på vintern. En ytjordvärmepump tar till vara på den värme som finns i det ytliga jordlagret vilket man lätt kan förstå, tack vare dess namn. Då lägger man ut en slang som täcker en relativt stor yta i det område där man vill ånga upp värmen. En luftvärmepump är en som kan användas på två sätt, dels att producera värme men även att kunna producera kyla. 

Man använder ofta en elpatron i kombination med värmepump.

Fler nyheter