Idag är vi alla mycket medvetna om hur virus fungerar. Med denna medvetenhet har också intresse för sanering tillkommit. Vi lär oss mer om hur man i första hand undviker spridning av virus och i andra hand hur vi ska hantera rengöring. Det finns en mängd strategier för detta. Inom sjukvård, men även i andra