Säkerhet med virussanering

16 augusti 2021 Lily Hansen

Idag är vi alla mycket medvetna om hur virus fungerar. Med denna medvetenhet har också intresse för sanering tillkommit. Vi lär oss mer om hur man i första hand undviker spridning av virus och i andra hand hur vi ska hantera rengöring. Det finns en mängd strategier för detta.

Inom sjukvård, men även i andra sammanhang, behövs en klar och uttalad strategi för att hantera virus. I största möjliga mån behöver vi undvika att virus sprids. Alla virus har otrevliga konsekvenser och kan slå hårt mot människor som redan har nedsatt funktion vad gäller immunförsvar. Där har virussanering en given funktion.

 

Hur fungerar virussanering?

Metoden som används brukar benämnas kemisk ytdesinfektion. Vanligen används alkoholbaserade medel med inslag av tensider. Medlen som används är inte hälsofarliga men är ändå kemikalier. Med andra ord ska handskar användas och ögonen behöver skyddas från stänk. Virussanering ska förstås också utföras på olika sätt beroende på situationen.

När situationen är den att en patient flyttat ut från en lokal är det stora ytor som kan behöva virussanering. I andra fall handlar det kanske om fläckar och mer begränsade områden som behöver tas om hand. Det tål att övervägas om alkoholbaserade medel ska användas på stora ytor då ångorna kan vara obehagliga.

 

white and blue robot toy

 

Virussanering med Virkon

Virkon är ett bra alternativ när man behöver ta till virussanering. https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering. Medlet är sammansatt av ett flertal komponenter och har visat sig fungera väl mot alla virusfamiljer. Det innehåller bland annat fettlösande tensider vilket gör att vanlig rengöring innan behandlingen blir överflödig. Virkon är inte skadlig för hälsan och kan också hällas ut i avloppet utan att skada miljön.

Rent praktiskt går behandlingen till så att man torkar av ytan som ska saneras med Virkon. Efter ungefär tio minuter bildas ett skikt som tas bort med vattenfuktad torkduk. Därefter är saneringen avklarad.

Fler nyheter