Välj rätt pumpar för tillämpningen i Jönköping

24 maj 2022 patrick pettersson

editorial

Det här med att välja rätt pump för en applikation kan verkligen vara en djungel. Det finns så många varianter och så många faktorer att ta hänsyn till. Till hjälp följer här en liten genomgång av några vanliga typer av pumpar.

 

Olika typer av pumpar

I en centrifugalpump slungas vätskan med centrifugalkraft i ett pumphus som ofta liknar en snäcka. Denna typ av pump ger ett pålitligt och jämnt flöde som också kan vara mycket högt. En impellerpump ger också ett flöde som är jämnt och utan pulsering. Den kan därför hantera ömtåliga vätskor och klarar både höga och låga viskositeter.

Membranpumpen kallas också diafragmapump. I denna används ett flexibelt membran för pumpningen. En fördel är att denna typ av pump inte har några genomföringar för rörliga delar. Därför behövs inga tätningar för sådana. Det finns också speciella membranpumpar som är utformade för att pumpa pulver.

I en kolvpump går en kolv fram och tillbaka i en cylinder. Därigenom skapas stor tryckskillnad över pumpen. När man anger antal cylindrar för en bilmotor så är det denna typ av pump som avses, och det som pumpas är då en blandning av bränsle och luft. I en doseringspump används oftast principen med kolv eller membran. En sådan pump används för att dosera vätskor noggrant. Det kan behövas i lite mindre applikationer eller i laboratorier.

 

pumpservice - pumpar Jönköping

 

Vänd dig till en pumpspecialist

Listan på olika typer av pumpar kan göras längre. Det är också väldigt många olika saker som påverkar vilken pump som passar bäst till ens applikation. Det är faktorer som önskat flöde och tryckskillnad, men också vilken typ av medium som ska pumpas. Om det till exempel är en aggressiv kemikalie eller en vätska som innehåller fasta partiklar, ställer det speciella krav på pumpens konstruktion. Anlita en specialist på pumpar i Jönköping, så hjälper han dig.

Fler nyheter