Energi är förmågan till rörelse

23 september 2019 jonas olsson
Energi är förmågan till rörelse

Vad är egentligen energi? En fråga utan simpelt svar. Energi kan förklaras på många sätt, beroende på vilken typ av energi det handlar om. Det kan röra sig om exempelvis elektrisk energi, kemisk energi, lägesenergi, rörelseenergi eller värmeenergi. När energi omvandlas kan vi människor få ljus, kraft och rörelse, värme och kyla. Och det kallas omvandling då energi inte är någonting som kan skapas, utan snarare någonting som redan finns naturligt runt omkring oss, överallt. Denna energi tar vi tillvara på genom att omvandla den från en form till en annan. Till exempel rörelseenergi i vinden omvandlas till el och den kemiska energin i mat till rörelseenergi och värme i våra kroppar.

 

Ha koll på energiförbrukningen

Energi är även en kostnadsfråga. Det ska betalas för vatten, el, uppvärmning av byggnaden med mera. Detta är inte något nytt. Vad många dessvärre inte tänker på är hur mycket man kan göra för att faktiskt spara in en extra slant eller två på sin energianvändning. På så sätt hjälper man även till att spara på miljön. En del människor har kanske dålig eller ingen koll alls på den mängd energi som förbrukas i hemmet varje dag, eller rättare sagt den energi som går till spillo på grund av exempelvis otäta och dåligt isolerade hus.

 

 

Gammalt som nytt

När det i dagens moderna samhälle planeras byggnation av nya hus och diverse andra byggnader gäller strikta energikrav. En energiberäkning bör göras vid bygglov för att säkerställa att byggnaden uppfyller de krav som finns i Boverkets byggnadsregler. Det kan även vara till fördel att göra en täthetsprovning innan energiberäkningen för att få en mer precis beräkning. Otäta hus kan påverka energianvändningen på ett betydande sätt. Detta i sin tur kan leda till högre kostnader än beräknat. Även i redan byggda hus kan det vara bra att göra en energiberäkning. Kanske kan det göras förbättringar för att inte slösa på energin och pengarna. Här kan du få en kostnadsfri offert eller läsa mer om energiberäkning: https://www.energisam.se/.

Fler nyheter