Säker och effektiv trädvård

26 april 2019 Marie Långström
Säker och effektiv trädvård

Varken landsbygd, villaträdgårdar eler urbana miljöer skulle vara desamma utan de ståtliga och vackra träden, men dessa växtrikets bjässar behöver ses efter och skötas om så att de fortsätter att både vara en fröjd för ögat och fylla sin viktiga funktion i ekosystemet. Detta gäller i synnerhet träd som växer i människoskapade miljöer, och inte sällan behövs hjälp av en arborist med specialutbildning på området.

Beskärning är ett av arboristens vanligaste ingrepp och kan behöva göras av många olika anledningar. Ibland handlar det om ren säkerhetsbeskärning, exempelvis när ett träd har sjuka eller döda grenar som riskerar att falla ned och orsaka skada på förbipasserande människor eller fordon. Detta bör göras så tidigt som möjligt för att sjukdomen inte ska sprida sig till resten av trädet. Uttunning av grenverket är en förebyggande åtgärd som hindrar att svamp och bakterier får fäste. Unga träd kan i rent förebyggande syfte börja beskäras tidigt så att de växer så stabilt som möjligt och i den mån det går antar samma form som omkringliggande träd. Av rent praktiska skäl kan lågt hängande grenar tas bort för att öka framkomligheten. Visste du dessutom att ett fruktträd som får rätt vård och beskärning ger mer frukt?

Ibland är det nödvändigt att fälla hela träd, exempelvis när ett sjukdomsangrepp spridit sig och skadat för stora delar av trädet. Det kan också hända att trädet växer för nära en byggnad eller hämmar annan växtlighet i omgivningen.

RangloAxe erbjuder professionell, säker och effektiv trädvård och trädfällning i Stockholms- Enköpings- och Uppsalaregionen. Arbetet sker av välutbildade och erfarna arborister och med stor miljömedvetenhet. RangloAxe har även gedigen utrustning för bortforsling av träd, buskar och trädgårdsavfall efter avslutat arbete, och erbjuder givetvis stubbfräsning för att hjälpa dig bli av med oösnakde stubbar efter trädfällningen. Hör av dig och bidra till fortsatt välmående grönska i ditt närområde!

Fler nyheter