Bästa kontorsstädningen i Stockholm

Det är viktigt med en bra arbetsmiljö och ett rent kontor. En fräsch arbetsplats skapar trivsel och energi och gör att både anställda, besökare och kunder mår bättre. Ett smutsigt och dammigt kontor kan däremot ge upphov till irritation och onödiga konflikter. Det kan också leda till sjukdom och allergier med symptom som exempelvis trötthet,

Tidlös enkelhet

För hundra år sedan fanns det inte tv-apparater som vi känner igen dem idag. På ett decennium har vi alltså gått från att i princip inte ha några tv-apparater alls – i varje fall inte kommersiellt tillgängliga – till att gå omkring med skärmar i handen. Våra mobiltelefoner erbjuder oss numera det mesta vi behöver i

Brandtäta i ditt hus

Det är nog faktiskt inte så många som vet om vad det innebär att brandtäta, eller vad det ens är för någonting. Det som man ändå kan förstå bara genom ordet, är att det är nånting som ska tätas och att det har någonting med just brand att göra. Eller förhindrande av brand rättare sagt.